Iskolánk

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

Az iskola rövid története

Mi, a Besenyőtelki Dr. Berze Nagy János diákjai és tanárai büszkék vagyunk arra, hogy ebben az iskolába járunk, itt tanítunk.

 Besenyőtelken a források szerint 1728 óta szinte megszakítás nélkül folyik oktató-nevelő munka. A jelenlegi épületegyüttes régi szárnya az 1960-as években épült, az újat 1979-ben adták át. A Besenyőtelki Dr. Berze Nagy János Általános Iskola a község egyetlen iskolája. Korábban a település teljes körű nevelési, oktatási és kulturális feladatát ellátta. 2013-tól az intézmény általános iskolaként működik.

Iskolánk fenntartója az Egri Tankerületi Központ. A nevelés-oktatásnak helyet adó épületegyüttes tulajdonosa Besenyőtelek Község Önkormányzata. A fenntartónk által kiadott alapító okirat szerint alapfeladatunk a beiskolázási körzetünkbe tartozó tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása. Az intézmény nyolc évfolyamos általános iskolaként működik.

Iskolánk tehetséges tanulóira kiemelt figyelmet fordítunk. Képességeik teljes körű kibontakozását különféle szakkörök segítik, amelyek egyben sikeres felkészülést biztosítanak a helyi, a megyei és az országos tanulmányi versenyekre. Felzárkóztatásra egyéni foglalkozások és csoportos korrepetálások formájában biztosítunk lehetőséget.

Az iskolában az 1-6. évfolyamon az egész napos ellátást napközis csoportokban biztosítjuk, míg a 7-8. osztályos tanulók számára tanulószobai foglakozás került megszervezésre.

A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is.

About AT CREART

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Latest News

2018. november 05.
2018. július 25.
2018. július 25.